Wniosek o interpelację

Poniższy formularz służy do składania obywatelskiego wniosku o interpelację poselską do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego odpowiedzi będą udzielane na pytania, które:

  • wchodzą w zakres uprawnień i obowiązków danej instytucji oraz mają związek z interesem ogólnym;
  • są zwięzłe i zawierają pytanie zredagowane w zrozumiały sposób;
  • nie zawierają obraźliwych sformułowań;
  • nie dotyczą spraw o charakterze ściśle osobistym.

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z obszarami działalności Unii Europejskiej a także z kompetencjami Komisji Europejskiej oraz Rady UE w informatorze. Maksymalnie jeden wniosek o interpelację tygodniowo będzie rozpatrywany przez biuro poselskie. W razie większej liczby wniosków spełniających kryteria ich autorzy będą informowani o możliwości złożenia wniosku ponownie w następnym tygodniu.

Imię i nazwisko:

Adres email:

Obszar działalności UE:

Treść wniosku