pracownicy

czwartek, 5 Wrzesień, 2013 @ 13:26

Interpelacja: problemy polskich pracowników w Holandii

Interpelacja do Wysokiej Przedstawiciel UE Pracować i mieszkać w UE to podstawowe prawo obywatela każdego z 28 krajów Unii. Artykuł 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawia prawo obywateli UE do przemieszczania się do innego państwa Unii także w celu podjęcia pracy. Prawo do obejmuje w szczególności prawo do…