Rada Unii Europejskiej

W ramach tej instytucji, ministrowie ze wszystkich państw UE spotykają się, aby przyjmować akty prawne i koordynować politykę w poszczególnych obszarach.

  1. Uchwala akty prawne UE.
  2. Koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich UE.
  3. Podpisuje umowy między UE a innymi krajami.
  4. Zatwierdza roczny budżet UE.
  5. Określa kierunki polityki zagranicznej i polityki obrony UE.
  6. Koordynuje współpracę między sądami i organami policji państw członkowskich.

Rada nie ma stałych członków. Na każde posiedzenie Rady wszystkie państwa wysyłają ministrów odpowiedzialnych za obszar polityki będący tematem dyskusji – np. ministrów środowiska na posiedzenia dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem. Posiedzenie w takim składzie jest wówczas określane jako Rada ds. Środowiska.

Co do zasady Rada UE podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów. Im większa liczba ludności danego państwa, tym więcej ma ono głosów, Polska ma ich 27 na łączną liczbę 345.

W przypadku głosowań w delikatnych kwestiach – takich jak bezpieczeństwo i sprawy zewnętrzne oraz podatki – decyzje Rady muszą być podejmowane jednomyślnie. Oznacza to, że każde państwo może zawetować decyzję.

Od 2014 roku zostanie wprowadzony system „podwójnej większości”.

Wówczas wniosek, aby został przyjęty, będzie musiał zdobyć 2 rodzaje większości: większość państw (co najmniej 15) i większość łącznej liczby ludności UE (państwa głosujące „za” muszą stanowić co najmniej 65 proc. ludności UE).

Wyciąg na podstawie informatora Unii Europejskiej