Obszary działalności Unii Europejskiej

Poniżej wymienione są obszary działalności Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat każdego z nich znajdziecie Państwo na stronach UE (link na dole).

Rolnictwo, rybołówstwo i żywność

WPR, rozwój obszarów wiejskich, akwakultura, WPRyb, bezpieczeństwo żywności

Przedsiębiorstwa

Sektory przemysłu, polityka dotycząca przedsiębiorstw, MŚP, jednolity rynek, swobodny przepływ, konkurencyjność, konkurencja

Działania w dziedzinie klimatu

Zmiany klimatu, Energia dla świata w dobie zmian

Działania interdyscyplinarne

Kryzys finansowy i gospodarczy, Europa 2020 – nowa strategia gospodarcza, lepsze stanowienie prawa, zrównoważony rozwój, wielojęzyczność

Kultura, edukacja i młodzież

Polityka audiowizualna i media, kultura, kształcenie i szkolenia, sport, młodzież

Gospodarka, finanse i podatki

Usługi finansowe, budżet, konkurencja, cła, gospodarka, zwalczanie nadużyć finansowych, podatki

Zatrudnienie i prawa socjalne

Zatrudnienie, sprawy społeczne i równość szans

Energia i zasoby naturalne

Energia, sieci transeuropejskie

Środowisko, konsumenci i zdrowie

Konsumenci, środowisko, bezpieczeństwo żywności, zdrowie, polityka morska, zrównoważony rozwój

Stosunki zewnętrzne i sprawy zagraniczne

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, rozwój, rozszerzenie, współpraca, polityka zagraniczna, pomoc humanitarna, prawa człowieka, handel zewnętrzny

Sprawiedliwość i prawa obywateli

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Regiony i rozwój lokalny

Polityka regionalna, Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nauka i technologia

Etyka, społeczeństwo informacyjne, polityka audiowizualna i media, badania naukowe

Informacje o UE

Społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje UE, traktaty UE, przyszłość Europy, traktat lizboński

Transport i podróże

Turystyka, sieci transeuropejskie, transport

 

Wyciąg z informatora Unii Europejskiej