PAWEŁ KOWAL

Politolog, historyk, wykładowca b. wiceminister Spraw Zagranicznych i eurodeputowany

Jest doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW. Współpracuje z Antioch University w USA. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw East European Review. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. W 2014 roku uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

#Biografia

Moja historia i doświadczenie

Edukacja

Wykształcenie i działalność zawodowa

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. W 1999 ukończyłem studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1998 studiowałem w Collegium Invisibile w Warszawie pod kierunkiem profesor Krystyny Kersten. Odbyłem podróże badawcze do Jakucji, Buriacji i Chakasji. W 1999 zostałem asystentem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W styczniu 2011 w tej jednostce obroniłem pracę doktorską zatytułowaną „Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989. Próba reformy w systemie władzy”, a następnie objąłem stanowisko adiunkta w ISP PAN. W pracy naukowej zająłem się w szczególności kwestiami polityki wschodniej Polski i UE oraz historii współczesnej.

Polityka

Działalność polityczna

W latach 2002–2005 przewodniczyłem radzie dzielnicy Warszawa-Ochota. W wyborach parlamentarnych w 2005 zostałem wybrany na posła w okręgu chrzanowskim. W Sejmie do roku 2006 byłem przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 20 lipca 2006 do 22 listopada 2007 pełniłem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskałem mandat poselski, otrzymując 26 184 głosy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. W PE przystąpiłem do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Objąłem funkcję przewodniczącego delegacji do komisji współpracy parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina. W lipcu 2019 ogłosiłem swój start w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.

Doświadczenie

Działalność społeczna

Działałem w Radzie Młodzieży Rzeszowa, m.in. jako jej przewodniczący. W latach 1996–1998 pełniłem funkcję prezesa Klubu Jagiellońskiego. W latach 1997–2005 byłem współpracownikiem Ośrodka Myśli Politycznej, gdzie kierowałem m.in. programem Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Jestem współpracownikiem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, w 2007 zostałem natomiast członkiem rady kolegium. Zasiadam też w radzie programowej Instytutu Spraw Publicznych. Od 2014 roku jestem również przewodniczącym rady programowej przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Paweł Kowal –Politolog, historyk, polityk i publicysta. Profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, poseł na Sejm RP V, VI i IX kadencji, w latach 2006–2007 – sekretarz stanu w MSZ, 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. Autor artykułów naukowych, analiz i książek na tematy transformacji w Europie Środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej.

#Nawigacja

Copyright © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone