Nagroda im. T. Strzembosza dla Pawła Kowala

wtorek, 17 Wrzesień, 2013 @ 17:19

Dziś o godzinie 15:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej współczesnej historii Polski. Z pięciu nominowanych tytułów jury ostatecznie wybrało dwóch laureatów: wśród nich dr. Pawła Kowala z pracą Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989.

„Dziękuję za nominację, zwłaszcza, że jest to nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza” – powiedział dr Kowal jeszcze przed ogłoszeniem decyzji. Odbierając nagrodę podziękował także swoim profesorom: Krystynie Kersten (zmarłej przed kilku laty) i Janowi Kofmanowi, którzy namówili go do napisania książki, oraz kapitule nagrody Strzembosza. Drugim nagrodzonym był dr Bartosz Kalicki za książkę pt. Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu.

Koniec systemu władzy to książka wydana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Autor analizuje wybrane aspekty polityki ekipy gen. Jaruzelskiego próbując udowodnić, że w tych działaniach podjętych pod koniec istnienia komunizmu tkwiły źródła wielu kluczowych problemów państwa, które powstało na gruzach PRL: struktury gospodarczej kraju, sporów o przeszłość, lustrację i dekomunizację, ale także o pozycję Kościoła w Polsce i położenie strategiczne kraju.

Idee pójścia drogą samoreformy systemu komunistycznego trwające w ZSRR od końca lat siedemdziesiątych dotarły do Polski już po stanie wojennym wraz z nastaniem Gorbaczowa gdzie trafiły na podatny grunt i zostały przyjęte już jako oficjalna polityczna linia. W atmosferze pierestrojki i głasnosti dokonywano zmian personalnych w partii, planowano reformy polityczne, drugi etap reformy gospodarczej, próbowano wciągnąć opozycję do współodpowiedzialności za niepowodzenia rządzących i osłabienia jej i tak kiepskiej pozycji. Te działania reformatorskie wzmocniły służby specjalne, wojsko i milicję. Ikonami tych zmian byli: Jaruzelski, Kiszczak i Urban.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz nagrodzonym.

Autor:
Kategorie: Aktualności, Polska
Tags: ,

Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!
Odpowiedz