Interpelacja: problemy polskich pracowników w Holandii

czwartek, 5 Wrzesień, 2013 @ 13:26

Interpelacja do Wysokiej Przedstawiciel UE

Pracować i mieszkać w UE to podstawowe prawo obywatela każdego z 28 krajów Unii. Artykuł 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawia prawo obywateli UE do przemieszczania się do innego państwa Unii także w celu podjęcia pracy. Prawo do obejmuje w szczególności prawo do nie bycia dyskryminowanym ze względu na narodowość w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz wynagrodzenia.

Od 1 maja 2007 r. Polacy dostali możliwości pracy w Holandii bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Holandia zawsze była uważana za kraj otwarty i tolerancyjny. Jednak obywatele polscy nadal napotykają na problemy dyskryminacji w tym kraju, np. nie tak dawno holenderska Partia Wolności domagała się surowszej polityki wobec bezrobotnych imigrantów, którzy otrzymują pomoc społeczną.

  1. Jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska żeby zagwarantować bardziej skuteczne i jednolite stosowanie prawa UE we wszystkich krajach unijnych dotyczące swobodnego przemieszczania się pracowników?

Autor:
Kategorie: Interpelacje, Zgłoszone
Tags: , ,

Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!
Odpowiedz